Beoordelingskader VIP Asbest versie 3.0, april 2024