Het Validatie- en Innovatiepunt Asbest (VIP) is een onafhankelijk orgaan dat het ministerie van SZWMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid adviseert of een werkwijze op gebied van asbestsanering als landelijk gevalideerd beschouwd kan worden. Het kan gaan om nieuwe werkwijzen, technieken, apparaten of machines. Ook beoordeelt het VIP reeds bestaande werkwijzen die nog niet gevalideerd zijn voor landelijk gebruik. Het VIP heeft de taak om deze innovatieve werkwijzen zorgvuldig en vlot te beoordelen, zodat die snel de markt op kunnen komen en het loont om te innoveren. Het VIP komt op onafhankelijke wijze tot een advies: beoordeelt verzoeken los van belangen bij een bepaalde innovatie of bij het proces van asbestinventarisatie, -verwijdering of -eindbeoordeling. De werkwijze van het VIP is transparant en adviezen zijn openbaar.

foto

Asbestverwijderaars

Wie zit in het VIP?

Het VIP bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, een secretaris en een vaste pool van onafhankelijke deskundigen met expertise op gebied van blootstelling en/of werking;

 • Mw. Ir. M.A. (Marga) Zuurbier (voorzitter)
 • Mw. Dr. C. (Cindy) Bekker (secretaris)
 • Dhr. Ir. P.M.J. (Peter) Bos
 • Dhr. Ir. D.J.M. (Dirk Jan) Bakker
 • Mw. Dr. Ir. R. (Renske) Beetstra
 • Mw. Drs. I. (Ina) Dijkman
 • Mw. Drs. B. (Birgit) van Duuren - Stuurman
 • Dhr. Dr. Ir. W. (Wouter) Fransman
 • Dhr. MSHE T.D. (Tammo) van Hoorn
 • Dhr. Dr. Ir. R. (Remko) Houba 
 • Dhr. Drs. J.N. (Jakko) van Kampen 
 • Dhr. Ing. J.W. (Johan) van Middelaar
 • Mw. Ir. T. (Tamara) Onos
 • Mw. Dr. S. (Suzanne) Spaan
 • Mw. Dr. L.J. (Liesbeth) Vink
 • Mw. A.R. (Anja) van Weezel
 • Dhr. Ir. A.W. (André) Winkes

Voor elk verzoek dat in behandeling wordt genomen, wordt een beoordelingsteam samengesteld dat uit de voorzitter en in beginsel 4-6 experts met verschillende expertises bestaat; dit team wordt ondersteund door de secretaris. TNONederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek en het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu hebben een belangrijke rol binnen het VIP. TNONederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek is een vast onderdeel van het VIP en leverancier van expertise voor de beoordelingen tenzij TNO eerder betrokken is geweest bij het te beoordelen verzoek. Ook zorgt TNO voor een correcte implementatie van het VIP-advies in SMA-rtStoffen Manager Asbest Risico Techniek. Het RIVM levert de VIP-secretaris, en leden voor de vaste pool van experts. Daarnaast fungeert het RIVM als faciliterend opdrachtnemer voor de bedrijfsvoering van het VIP.