Het VIP bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, een secretaris en een vaste pool van onafhankelijke deskundigen met expertise op gebied van blootstelling en/of werking.

 • Dhr. dr. H.S. (Bert) Hiemstra (voorzitter)
 • Mw. ir. M.J.E.J. (Mariska) Droog
 • Mw. dr. C. (Cindy) Bekker (secretaris)
 • Dhr. drs. R.A. (Remy) Franken
 • Mw. dr. J.A.B. (Jolinde) Kettelarij (secretaris)
 • Dhr. T.D. (Tammo) van Hoorn MSHE
 • Dhr. ir. D.J.M. (Dirk Jan) Bakker
 • Dhr. dr. ir. R. (Remko) Houba
 • Mw. dr. ir. R. (Renske) Beetstra
 • Mw. ir. T. (Tamara) Onos
 • Dhr. ir. P.M.J. (Peter) Bos
 • Mw. dr. S. (Suzanne) Spaan
 • Dhr. ing. R. (René) van den Buijs
 • Mw. A.R. (Anja) van Weezel
 • Mw. drs. I. (Ina) Dijkman
 • Dhr. ir. A.W. (André) Winkes

 

 

 

 

 

 

 

Voor elk verzoek dat in behandeling wordt genomen, wordt een beoordelingsteam samengesteld dat uit de voorzitter en in beginsel 4-6 experts met verschillende expertises bestaat; dit team wordt ondersteund door de secretaris. TNO Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek) en het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) hebben een belangrijke rol binnen het VIP. TNO is een vast onderdeel van het VIP en leverancier van expertise voor de beoordelingen tenzij TNO eerder betrokken is geweest bij het te beoordelen verzoek. Ook zorgt TNO voor een correcte implementatie van het VIP-advies in SMA-rt Stoffen Manager Asbest Risico Techniek (Stoffen Manager Asbest Risico Techniek). Het RIVM levert de VIP-secretaris, en leden voor de vaste pool van experts. Daarnaast fungeert het RIVM als faciliterend opdrachtnemer voor de bedrijfsvoering van het VIP.