Via dit formulier kunt u:

  • een verzoek indienen om uw werkwijze  door het VIP te laten beoordelen*; en
  • een verzoek indienen om een reeds gevalideerde en in SMA-rt Stoffen Manager Asbest Risico Techniek (Stoffen Manager Asbest Risico Techniek) beschikbare werkwijze te wijzigen. 
*Het VIP beoordeelt alleen complete dossiers die zijn opgesteld volgens de vereisten in het beoordelingskader.

 

Akkoordverklaring gebruik gegevens

Het VIP gebruikt uw persoonsgegevens om u te kunnen bereiken in het kader van de afhandeling van uw bericht.
Voor meer informatie over welke informatie wordt verwerkt, de bewaartermijnen en uw rechten, zie
verwerking van uw gegevens