Uw verzoek om beoordeling over uw innovatie dient u in door hier de daarvoor nodige informatie in te vullen.
Het VIP beoordeelt alleen complete dossiers die zijn opgesteld volgens de vereisten in het beoordelingskader.

Akkoordverklaring gebruik gegevens

Het VIP gebruikt uw persoonsgegevens om u te kunnen bereiken in het kader van de afhandeling van uw bericht.
Voor meer informatie over welke informatie wordt verwerkt, de bewaartermijnen en uw rechten, zie
verwerking van uw gegevens