De bevindingen van het VIP-beoordelingsteam worden voorgelegd in een conceptbeoordeling. Die wordt uitgezet in een openbare internetconsultatie.

Hieronder staan alle lopende consultaties waarop u kunt reageren. Let op: elke consultatie is gebonden aan een termijn!

Lopende consultaties

Er zijn momenteel geen lopende consultaties.

Via het contactformulier kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van notificaties over een nieuwe consultatie. 

Instructies voor het geven van uw reactie

Vermeld bij elke opmerking:

  • Het paginanummer en onderdeel waarop de opmerking betrekking heeft;
  • De argumentatie of bevindingen waarop u uw reactie baseert.
  • Gaat het om andere bronnen, rapporten of literatuur? Voeg deze dan bij.

Alleen reacties die aan deze criteria voldoen, worden door het VIP in behandeling genomen. Opmerkingen worden niet in behandeling genomen als zij:

  • Na de sluitingsdatum zijn ingediend;
  • Geen betrekking hebben op de inhoud van het document;
  • Betrekking hebben op de implementatie van de werkwijze in SMA-rt Stoffen Manager Asbest Risico Techniek (Stoffen Manager Asbest Risico Techniek);
  • Klachten betreffen tegen instellingen of personen;
  • Aanstootgevend of beledigend zijn.

Wat gebeurt er met uw reactie?

Het VIP-beoordelingsteam bespreekt de binnengekomen reacties uit de consultatieronde. Vervolgens stelt het VIP een eindbeoordeling en een advies aan het ministerie van SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) op. Het advies wordt gepubliceerd op de VIP-website, met het dossier (excl. bijlagen) en de reacties (anoniem*) uit de consultatieronde. 

Als een verzoek tussentijds wordt ingetrokken, brengt het VIP geen advies uit. Er verschijnen dan ook geen reacties uit de consultatie op de VIP-website. Wel informeert het VIP het ministerie van SZW dat het verzoek is ingetrokken.

*Vanaf 1 juli 2022 worden de reacties uit de consultatie anoniem op de VIP-website gepubliceerd. 

Akkoordverklaring gebruik gegevens

Het VIP heeft uw persoonsgegevens nodig om uw opmerkingen te behandelen en u te kunnen bereiken. Het VIP bewaart en verwerkt de door u gemaakte opmerkingen, die in een bijlage van het advies wordt opgenomen. Het advies wordt gepubliceerd op de VIP website. Voor meer informatie over welke informatie wordt verwerkt, de bewaartermijnen en uw rechten, zie verwerking van uw gegevens.