Hieronder kunt u alle uitgebrachte VIP-adviezen vinden. 

VIP Adviezen

Batteryspray werkmethode voor het verwijderen van afstandhouders en stopbuspakkingen

Het VIP heeft het ministerie van SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geadviseerd om de door Batteryspray ontwikkelde werkmethode voor het verwijderen van afstandhouders met pakkingsmateriaal waarin maximaal 60% chrysotiel aanwezig is, alsmede stopbuspakkingen waarin zowel <60 als >60% chrysotiel aanwezig is, toe te laten tot risicoklasse 1 en op te nemen in SMA-rt Stoffen Manager Asbest Risico Techniek . Het ministerie van SZW  heeft dit advies overgenomen en Ascert (de beheerder van SMA-rt) verzocht om deze aanpassing op te nemen in SMA-rt.

VIP advies


FiberCover® werkmethode voor het verwijderen van verschillende hechtgebonden asbesthoudende toepassingen

Het VIP heeft het ministerie van SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geadviseerd om de FiberCover® werkmethode voor het veilig verwijderen van hechtgebonden asbesthoudende vensterbanken, beplating, beglazingskit, buizen en kanalen, toe te laten tot risicoklasse 1 en op te nemen in SMA-rt Stoffen Manager Asbest Risico Techniek . Het ministerie van SZW  heeft dit advies overgenomen en Ascert (de beheerder van SMA-rt) verzocht om deze aanpassing op te nemen in SMA-rt.

VIP advies