Hieronder kunt u alle uitgebrachte VIP-adviezen vinden. 

VIP Adviezen

Batteryspray werkmethode voor het verwijderen van afstandhouders en stopbuspakkingen

Het VIP heeft het ministerie van SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) geadviseerd om de door Batteryspray ontwikkelde werkmethode voor het verwijderen van afstandhouders met pakkingsmateriaal waarin maximaal 60% chrysotiel aanwezig is, alsmede stopbuspakkingen waarin zowel <60 als >60% chrysotiel aanwezig is, toe te laten tot risicoklasse 1 en op te nemen in SMA-rt Stoffen Manager Asbest Risico Techniek (Stoffen Manager Asbest Risico Techniek ). Het ministerie van SZW  heeft dit advies overgenomen en Ascert (de beheerder van SMA-rt) verzocht om deze aanpassing op te nemen in SMA-rt.

VIP advies               Publicatie Staatscourant


FiberCover® werkmethode voor het verwijderen van verschillende hechtgebonden asbesthoudende toepassingen

Het VIP heeft het ministerie van SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) geadviseerd om de FiberCover® werkmethode voor het veilig verwijderen van hechtgebonden asbesthoudende vensterbanken, beplating, beglazingskit, buizen en kanalen, toe te laten tot risicoklasse 1 en op te nemen in SMA-rt Stoffen Manager Asbest Risico Techniek (Stoffen Manager Asbest Risico Techniek ). Het ministerie van SZW  heeft dit advies overgenomen en Ascert (de beheerder van SMA-rt) verzocht om deze aanpassing op te nemen in SMA-rt.

VIP advies               Publicatie Staatscourant


RIONED werkmethode voor het verwijderen van rioleringselementen met asbesthoudende voegenkit

Het VIP heeft het ministerie van SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) geadviseerd om RIONED werkmethode voor het veilig verwijderen van rioleringselementen met asbesthoudende voegenkit, toe te laten tot risicoklasse 1 en op te nemen in SMA-rt Stoffen Manager Asbest Risico Techniek (Stoffen Manager Asbest Risico Techniek ). Het ministerie van SZW  heeft dit advies overgenomen en Ascert (de beheerder van SMA-rt) verzocht om deze aanpassing op te nemen in SMA-rt.

VIP advies              


Aanpassingen reeds gevalideerde Fibercover® werkmethode voor het verwijderen van verschillende hechtgebonden asbesthoudende toepassingen

Het VIP heeft het ministerie van SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) positief geadviseerd over de aanpassingen van de FiberCover® werkmethode. Het betreft aanpassingen van de reeds gevalideerde (d.d. 28 juli 2021) en in SMA-rt Stoffen Manager Asbest Risico Techniek (Stoffen Manager Asbest Risico Techniek ) opgenomen werkinstructies voor het verwijderen van hechtgebonden asbesthoudende vensterbanken, beplating, beglazingskit, buizen en kanalen.

Het ministerie heeft Ascert (de beheerder van SMA-rt) verzocht deze aanpassing op te nemen in SMA-rt.

VIP advies              


Uitbreiding toepassingsdomein reeds gevalideerde FiberCover werkwijze

Het Validatie- en Innovatiepunt Asbest (VIP) heeft het ministerie van SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) positief geadviseerd over uitbreiding van het toepassingsdomein van de FiberCover® werkmethode. Het betreft een aanvulling op de productgroepen ‘asbestcement wand- en gevelplaat’ en ‘asbestcement vlakke plaat’. Onder deze productgroep wil HMB Milieutechniek de bevestigingsmethoden ‘gekit/gelijmd met latten’ en ‘geklemd met latten en/of beugels’ toevoegen aan het toepassingsdomein. 

Het ministerie heeft Ascert (de beheerder van SMA-rt Stoffen Manager Asbest Risico Techniek (Stoffen Manager Asbest Risico Techniek )) verzocht deze aanpassing op te nemen in SMA-rt.

VIP advies