In de onderstaande tabel staat de status van de bij het VIP ingediende verzoeken.

Status Verzoeker  Werkwijze
In behandeling HMB Milieutechniek Saneren tegellijm met FiberCover
Advies bij SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) Batteryspray Wijzigingen reeds gevalideerde Batteryspray werkmethoden in SMA-rt Stoffen Manager Asbest Risico Techniek (Stoffen Manager Asbest Risico Techniek )