Status ingediende verzoeken:

Status Verzoeker  Werkwijze
Dossier wordt momenteel aangepast n.a.v. VIP-conceptbeoordeling Aedes Saneren van hechtgebonden borstweringspanelen (max. 10-15% chrysotiel)
Definitieve beoordeling wordt opgesteld RIONED Uitbreiding toepassingsdomein van de reeds in SMA-rt Stoffen Manager Asbest Risico Techniek (Stoffen Manager Asbest Risico Techniek) opgenomen werkwijze voor het saneren van asbesthoudende voegenkit tussen rioleringselementen (VIP advies 2022). Uitbreiding betreft de aanwezigheid van max. 10% chrysotiel en 10% amfibool asbest (ipv max. 10% chrysotiel en 2% amfibool asbest).