In de onderstaande tabel staat de status van de bij het VIP ingediende verzoeken.

Status Verzoeker  Werkwijze
Advies naar SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gestuurd HMB Milieutechniek Wijziging reeds gevalideerde FiberCover werkwijze in SMA-rt Stoffen Manager Asbest Risico Techniek
In consultatie HMB Milieutechniek Uitbreiding toepassingsgebied reeds gevalideerde FiberCover werkwijze (aanvulling op de productgroep asbestcement wand- en gevelplaat, asbestcement vlakke plaat)
In behandeling Batteryspray Wijziging gevalideerde Batteryspray werkmethodes (voor flenspakkingen, afstandhouders en stopbuspakkingen) in SMA-rt
In behandeling HMB Milieutechniek Saneren tegellijm met FiberCover