In de onderstaande tabel staat de status van de bij het VIP ingediende verzoeken.

Status Verzoeker  Werkwijze
Advies naar SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) gestuurd HMB Milieutechniek Uitbreiding toepassingsgebied reeds gevalideerde FiberCover werkwijze (aanvulling op de productgroep asbestcement wand- en gevelplaat, asbestcement vlakke plaat)
In behandeling Batteryspray Wijziging gevalideerde Batteryspray werkmethodes (voor flenspakkingen, afstandhouders en stopbuspakkingen) in SMA-rt Stoffen Manager Asbest Risico Techniek (Stoffen Manager Asbest Risico Techniek )
In consultatie HMB Milieutechniek Saneren tegellijm met FiberCover
Advies naar SZW gestuurd Gasunie Wijziging gevalideerde werkmethode (voor het saneren van leidingen met een asbesthoudende bitumen coating ) in SMA-rt