In de onderstaande tabel staat de status van de bij het VIP ingediende verzoeken.

Status Verzoeker  Werkwijze
Advies verstuurd naar SZWMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Batteryspray

Veilig saneren met Batteryspray afstandhouders

en stopbuspakkingen

In consultatie

Prins Milieu Consultancy bv

(i.o.v. Aedes)

Sanering asbestcementen (sandwicht-)panelen -

Landelijke afschaling volgens SCi547

In behandeling HMB Milieutechniek bv FiberCover® Asbestsaneringen