Per 1 september 2023 is Bert Hiemstra aangesteld als de nieuwe onafhankelijke voorzitter van het Validatie en Innovatiepunt (VIP) Asbest. Hiemstra combineert een relevante wetenschappelijke achtergrond met een brede managementervaring binnen de Rijksoverheid en zal zijn kennis en ervaring nu ook inzetten bij het VIP.

Bert Hiemstra heeft scheikunde gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en is vervolgens gepromoveerd bij het Leids Universitair Medisch Centrum. Hij heeft gedurende zijn carrière verschillende managementfuncties bekleed, onder meer bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Bij het CBG was hij betrokken bij het beoordelen en afwegen van de voordelen en risico’s van geneesmiddelen, op basis van aanvragen van bedrijven.

Hiemstra heeft een rijke achtergrond in het domein van veiligheid en gezondheid. Zo heeft hij aan het begin van zijn loopbaan gewerkt als senior beleidsmedewerker en afdelingshoofd op het terrein van arbeidsveiligheid- en gezondheid bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarnaast beschikt hij over ruime ervaring in het voorzitten van vergaderingen, het aansturen van groepen, organisatieontwikkeling en het optreden als boegbeeld. Op dit moment is hij werkzaam als interim manager bij de Algemene Bestuursdienst.

Voor meer informatie over de achtergrond en expertise van Bert Hiemstra kunt u zijn LinkedIn-profiel raadplegen. We heten Bert van harte welkom en kijken uit naar zijn bijdrage aan het VIP.