logo Vipasbest

Voor (kleine) bedrijven kost het vaak veel tijd en geld om een asbestverwijderingsmethode te ontwikkelen en door het VIP te laten valideren. Het VIP maakt het nu eenvoudiger om dit samen met andere partijen te doen. Ook legt het VIP in een animatievideo uit hoe het validatieproces in zijn werk gaat.

Samen valideren

Het kan voor bedrijven in de asbestbranche voordelig zijn om samen een asbestverwijderingsmethode te ontwikkelen en/of door het VIP te laten valideren. Het VIP stelt  daarom een contactlijst beschikbaar. Zo kunnen bedrijven elkaar makkelijker vinden en zélf het initiatief nemen om bestaande of innovatieve werkwijzen samen verder te ontwikkelen of te laten valideren.

Bedrijven kunnen zich voor deze lijst aanmelden op de pagina samen innoveren en valideren.

Maak uw werkwijze landelijk toepasbaar via het Validatie- en Innovatiepunt Asbest

Animatie

Uit de VIP-enquête (2022) onder stakeholders in de asbestbranche bleek dat er onbekendheid is over de VIP-beoordeling en de meerwaarde van het validatieproces. Het VIP wil bedrijven aanmoedigen om verzoeken tot landelijke validatie in te dienen. In de nieuwe animatie legt het VIP daarom het validatieproces en wat de meerwaarde daarvan is uit.

Animatie

In deze animatie wordt uitgelegd dat als u in de asbestbranche werkt, het belangrijk is om een nieuwe innovatieve werkwijze op te laten nemen in SMA-rt. Ook als u een bestaande werkwijze landelijk toepasbaar wilt maken.
U hoeft dan niet bij iedere opdracht, project of inspectie opnieuw de veiligheid van uw werkwijze aan te tonen. Vervolgens wordt uitgelegd wat het VIP is en waar u meer informatie kunt vinden over het VIP.

Titel: VIP asbest

VOICE-OVER:
U werkt in de asbestbranche. Uit ervaring weet u als geen ander hoe u asbest veilig en efficiƫnt verwijdert.
En uit die ervaring, komt een nieuwe innovatieve werkwijze. Of u wilt een bestaande werkwijze landelijk toepasbaar maken.
Dan is het belangrijk dat uw werkwijze opgenomen wordt in SMA-rt.

Beeldtekst: SMA-rt

VOICE-OVER:
U hoeft dan niet bij iedere opdracht, project of inspectie de veiligheid van uw werkwijze opnieuw aan te tonen.
Dat bespaart u tijd en geld. U kunt hiervoor bij ons terecht, het Validatie en Innovatiepunt Asbest.

Beeldtekst: VIP, Validatie- en Innovatiepunt Asbest

VOICE-OVER:
Het VIP is een onafhankelijk orgaan dat innovatieve werkwijzen op het gebied van asbestsanering beoordeelt en valideert.
Onze validatie bestaat uit 3 stappen en is geheel kosteloos. Bij de eerste stap stelt u een dossier op over uw werkwijze.
Hierin beantwoordt u twee vragen. Wat houdt uw werkwijze in? En is het veilig?

Beeldtekst: 1. Wat houdt uw werkwijze in?
Beeldtekst: 2. En is het veilig?

VOICE-OVER:
Onderbouw de veiligheid met data uit een blootstellingsonderzoek. In stap twee beoordelen de onafhankelijke experts van het VIP uw dossier.
In de laatste stap adviseert het VIP aan SZW of uw werkwijze opgenomen kan worden in SMA-rt.

Beeldtekst: SZW
Beeldtekst: SMA-rt

VOICE-OVER:
Na het VIP advies toetst de Nederlandse Arbeidsinspectie of uw werkwijze te controleren is en of die uit te voeren door bedrijven. Is alles in orde?

Beeldlogo van de Nederlandse Arbeidsinspectie
Beeldtekst: Nederlandse Arbeidsinspectie

VOICE-OVER:
En besluit SZW dat uw werkwijze in SMA-rt wordt opgenomen?

Beeldtekst: SZW
Beeldtekst: SMA-rt

VOICE-OVER:
Dan kunt u aantonen dat de werkwijze veilig en landelijk toepasbaar is.
Meer weten over het VIP? Kijk dan op VIPasbest.nl

Beeldlogo van het VIP
Beeldtekst: VIP, Validatie- en Innovatiepunt Asbest
Beeldtekst: Meer weten over het VIP?
Beeldtekst: Kijk dan op VIPasbest.nl