Overzichtstabel van de contextuele informatie, meetresultaten en statistische evaluatie