VIP conceptbeoordeling RIONED - Uitbreiding toepassingsdomein eerder gevalideerde werkmethode voor het verwijderen van riolering(onderdelen) uit het openbare rioleringsstelsel, waarin asbesthoudende voegenkit aanwezig is.