Het VIP heeft het ministerie van SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) geadviseerd om RIONED werkmethode voor het veilig verwijderen van rioleringselementen met asbesthoudende voegenkit, toe te laten tot risicoklasse 1 en op te nemen in SMA-rt Stoffen Manager Asbest Risico Techniek (Stoffen Manager Asbest Risico Techniek). Het ministerie van SZW  heeft dit advies overgenomen en Ascert (de beheerder van SMA-rt) verzocht om deze aanpassing op te nemen in SMA-rt.