Batteryspray heeft wijzigingen voorgesteld in de reeds gevalideerde en in SMA-rt Stoffen Manager Asbest Risico Techniek (Stoffen Manager Asbest Risico Techniek) opgenomen werkmethoden voor het  verwijderen van afstandhouders en stopbuspakkingen (VIP validatie 2020/2021) en flenspakkingen (SCi-547 validatie 2018). Het ministerie van SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft het positieve VIP-advies overgenomen.

De wijzigingen omvatten tekstuele aanpassingen en de verplichting tot het gebruik van de Batteryspray APP. Er worden geen wijzigingen aangebracht in het toepassingsdomein of de gevalideerde handelingen.

Het Validatie- en Innovatiepunt Asbest (VIP) adviseert de door Batteryspray voorgestelde wijzigingen in de reeds gevalideerde en in SMA-rt opgenomen werkmethoden door te voeren. De Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) heeft getoetst of het advies uitvoerbaar en handhaafbaar is, met een positief resultaat.

Oorspronkelijk gaf het ministerie van SZW aan het positieve advies van het VIP en de NLA niet over te nemen, omdat ze concludeerde dat het verplichte gebruik van de Batteryspray APP niet essentieel is voor de werkmethode. Batteryspray heeft echter uiteengezet dat het verplichte gebruik van de APP cruciaal is voor de werkmethode en dat het dient ter ondersteuning, niet als winstgenerator.

Op basis van deze uitleg heeft het ministerie van SZW besloten om het VIP-advies voor het aanpassen van de werkmethoden (inclusief het verplichte gebruik, van de Batteryspray APP) alsnog over te nemen. Het ministerie heeft Ascert (de beheerder van SMA-rt) verzocht deze aanpassing op te nemen in SMA-rt.