Het Validatie- en Innovatiepunt Asbest (VIP) heeft het ministerie van SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) positief geadviseerd over de aanpassingen van de FiberCover® werkmethode. Het betreft aanpassingen van de reeds gevalideerde (d.d. 28 juli 2021) en in SMA-rt Stoffen Manager Asbest Risico Techniek (Stoffen Manager Asbest Risico Techniek ) opgenomen werkinstructies voor het verwijderen van hechtgebonden asbesthoudende vensterbanken, beplating, beglazingskit, buizen en kanalen.

Het ministerie heeft Ascert (de beheerder van SMA-rt) verzocht deze aanpassing op te nemen in SMA-rt.