Het Validatie- en Innovatiepunt Asbest (VIP) heeft het ministerie van SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) positief geadviseerd over de aanpassingen van de FiberCover® werkmethode. Het betreft aanpassingen van de reeds gevalideerde (d.d. 28 juli 2021) en in SMA-rt Stoffen Manager Asbest Risico Techniek (Stoffen Manager Asbest Risico Techniek) opgenomen werkinstructies voor het verwijderen van hechtgebonden asbesthoudende vensterbanken, beplating, beglazingskit, buizen en kanalen.

Het ministerie heeft Ascert (de beheerder van SMA-rt) verzocht deze aanpassing op te nemen in SMA-rt.