HMB Milieutechniek vraagt om een uitbreiding van het toepassingsdomein van de reeds gevalideerde FiberCover® werkmethode, zoals opgenomen in SMA-rt Stoffen Manager Asbest Risico Techniek (Stoffen Manager Asbest Risico Techniek ) (de dato 28 juli 2021). Het ministerie van SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft het positieve VIP-advies overgenomen.

Het Validatie- en Innovatiepunt Asbest (VIP) heeft het ministerie van SZW positief geadviseerd over uitbreiding van het toepassingsdomein van de FiberCover® werkmethode. Het betreft een aanvulling op de productgroepen ‘asbestcement wand- en gevelplaat’ en ‘asbestcement vlakke plaat’. Onder deze productgroep wil HMB Milieutechniek de bevestigingsmethoden ‘gekit/gelijmd met latten’ en ‘geklemd met latten en/of beugels’ toevoegen aan het toepassingsdomein. 

Het ministerie heeft Ascert (de beheerder van SMA-rt) verzocht deze aanpassing op te nemen in SMA-rt.