HMB Milieutechniek vraagt om een uitbreiding van het toepassingsdomein van de reeds gevalideerde FiberCover® werkmethode, zoals opgenomen in SMA-rt Stoffen Manager Asbest Risico Techniek (Stoffen Manager Asbest Risico Techniek) (de dato 28 juli 2021). Het ministerie van SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft het positieve VIP-advies overgenomen.

Het Validatie- en Innovatiepunt Asbest (VIP) heeft het ministerie van SZW positief geadviseerd over uitbreiding van het toepassingsdomein van de FiberCover® werkmethode. Het betreft een aanvulling op de productgroepen ‘asbestcement wand- en gevelplaat’ en ‘asbestcement vlakke plaat’. Onder deze productgroep wil HMB Milieutechniek de bevestigingsmethoden ‘gekit/gelijmd met latten’ en ‘geklemd met latten en/of beugels’ toevoegen aan het toepassingsdomein. 

Het ministerie heeft Ascert (de beheerder van SMA-rt) verzocht deze aanpassing op te nemen in SMA-rt.