Het Validatie- en Innovatiepunt Asbest (VIP) adviseert het ministerie van SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)  de verwijderingsmethode van Batteryspray toe te laten. Het betreft een door het bedrijf ontwikkelde werkmethode voor de verwijdering van afstandhouders, met pakkingsmateriaal waarin maximaal 60% chrysotiel aanwezig is, alsmede stopbuspakkingen waarin zowel <60 als >60% chrysotiel aanwezig is. Het VIP adviseert de werkmethode van Batteryspray met betrekking tot afstandhouders en stopbuspakkingen toe te laten tot risicoklasse 1 en op te nemen in SMA-rt Stoffen Manager Asbest Risico Techniek (Stoffen Manager Asbest Risico Techniek).

De inspectie SZW heeft getoetst of de werkwijze uitvoerbaar en handhaafbaar is, met een positief resultaat. Het ministerie van SZW heeft het VIP half maart laten weten het advies over te nemen. Het ministerie heeft Ascert (de beheerder van SMA-rt) verzocht deze aanpassing op te nemen in SMA-rt.