Het Validatie- en Innovatiepunt Asbest (VIP) heeft het ministerie van SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) positief geadviseerd over de FiberCover® werkmethode. Het betreft een werkmethode voor de verwijdering van hechtgebonden asbesthoudende vensterbanken, beplating, beglazingskit, buizen en kanalen. Het VIP adviseert de werkmethode van FiberCover® toe te laten tot risicoklasse 1 en op te nemen in SMA-rt Stoffen Manager Asbest Risico Techniek (Stoffen Manager Asbest Risico Techniek).

De inspectie SZW heeft getoetst of de werkwijze uitvoerbaar en handhaafbaar is. De inspectie SZW heeft een tweetal voorwaarden gesteld.  Onder deze voorwaarden heeft het ministerie van SZW het VIP-advies overgenomen. Het ministerie heeft Ascert (de beheerder van SMA-rt) verzocht deze aanpassing op te nemen in SMA-rt.