Verwijderen asbesthoudende tegellijm

Het VIP adviseert de werkmethode van FiberCover® voor het veilig verwijderen van asbesthoudende tegellijm, toe te laten tot risicoklasse 1 en op te nemen in SMA-rt Stoffen Manager Asbest Risico Techniek (Stoffen Manager Asbest Risico Techniek). Het ministerie van SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft dit VIP-advies overgenomen.

Het Validatie- en Innovatiepunt Asbest (VIP) heeft het ministerie van SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) positief geadviseerd over de FiberCover® werkmethode. Het betreft een werkmethode voor de verwijdering van een beperkte hoeveelheid wandtegels inclusief asbesthoudende tegellijm met maximaal 5% chrysotiel asbest. Het VIP adviseert de werkmethode van FiberCover® toe te laten tot risicoklasse 1 en op te nemen in SMA-rt Stoffen Manager Asbest Risico Techniek (Stoffen Manager Asbest Risico Techniek).

De Nederlandse arbeidsinspectie heeft getoetst of de werkwijze uitvoerbaar en handhaafbaar is, met een positief resultaat. Het ministerie van SZW heeft het VIP laten weten het advies over te nemen. Het ministerie heeft Ascert (de beheerder van SMA-rt) verzocht deze aanpassing op te nemen in SMA-rt.